งานพิมพ์ระบบ Digital Sublimation

16Nov

งานพิมพ์ระบบ Digital Sublimation

กระบวนการนี้จะใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัลในการพิมพ์บนกระดาษการถ่ายโอนแบบระเหิดด้วยหมึก sublimation ขั้นตอนถัดไปกระดาษนี้จะถูกวางลงบนวัสดุ เช่น ผ้า หรือ วัสดุประเภทอื่น ในแท่นอัดความร้อนและให้อุณหภูมิสูงประมาณ 180-200 c ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้หมึกคุณภาพสูง และวัสดุถ่ายโอนเปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซ และเมื่ออยู่ในสถานะก๊าซแล้ว สีจะถูกซึมซับเข้าไปในเส้นใยของวัสดุนั้น ๆ

เมื่อผ่านความร้อน หมึกที่ซึมผ่านเส้นใยจะแข็งตัวและถูกล็อคเข้าที่อย่างถาวร ความร้อนไม่เพียงแต่ปล่อยก๊าซออกจากหมึก sublimation เท่านั้น แต่มันยังเปิดรูขุมขนของวัสดุที่กำลังทำการถ่ายโอนภาพไป เมื่อความดันและความร้อนถูกนำออกไป หมึกจะกลับสู่สถานะที่เป็นของแข็งและรูขุมขนของผ้าจะถูกปิดลงเป็นผลให้หมึกติดอยู่ในเนื้อผ้าอย่างถาวร

ขั้นตอนในการพิมพ์

1. ออกแบบไฟล์งานอาร์ตเวิร์ค

2. พิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษเฉพาะ โดยเครื่องพิมพ์ระบบ sublimation
3. อัดกระดาษลงบนผ้า โดยใช้ความร้อน 

ข้อดีขอระบบ Sublimation

- ความถูกต้องแม่นยำของสี ไม่จำกัดสี
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สีไม่แตก ลอก ซีดจาง ง่ายเมื่อผ่านการซักรีด

- ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการใช้บล๊อคสกรีน 

- ได้ชิ้นงานสีเหมือนจริง

ข้อเสีย

- ไม่สามารถพิมพ์งานลงบนผ้า Contton ได้ดี