การสั่งซื้อสินค้า

แนะนำ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกแบบธงชายหาดที่คุณต้องการ หรือ ส่งแบบโลโก้
2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดสินค้า แนบแบบธง ,ไฟล์โลโก้ ***.ai (illustrator)  , ขนาดธง และจำนวน มาที่ Email : sales@nexobangkok.com / nexobangkok@gmail.com หรือ ฝากข้อความมาถึงเรา หรือทาง LINE ID : @nexobangkok  หรือโทร (092)419-4388 
3. ฝ่ายขายจะติดต่อกลับ แจ้งราคาและรายละเอียดของสินค้า ภายใน 30-45 นาที (ในช่วงเวลาทำการ) 
4. หลังจากสรุปแบบ และราคา แล้ว ลูกค้าโอนชำระมัดจำ และแจ้งผลการโอน เพื่อเริ่มผลิตสินค้า ระยะเวลาการผลิต โดยประมาณอยู่ที่ 3-45 วัน (ทำการ) โดยขึ้นอยู่กับจำนวน และแบบเสาธง หรือชนิดสินค้า
    *** ก่อนการผลิตจ เจ้าหน้าที่จะส่งแบบ (Art Work) ให้ลูกค้าตรวจสอบ ความถูกต้องของไฟล์งาน และค่าของสี (ลูกค้าเลือกค่าสีจาก Pantoneสี เพื่อความถูกต้อง , ทางบริษัทฯ จะไม่สั่งผลิตงานตามสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากสีจะไม่ตรงกัน
    *** ระยะเวลาการผลิต เริ่มนับตั้งแต่ วันหลังจากวันที่ลูกค้าโอนชำระมัดจำค่าสินค้า (ไม่นับรวม วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  )
    *** กรณี ลูกค้าสั่งซื้อ เสาธงขนาดใหญ่ หลังจากที่ลูกค้าชำระมัดจำแล้ว 2-3 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่ง ชุด J-Bolt หรือ แผ่นเพลทฐานล่างเสาธง และแบบการทำฐานราก เพื่อลูกค้าจัดหาผู้รับเหมา ทำฐานรากคอนกรีตฝังเพลทฐานล่าง หรือชุด J-Bolt
         หลังจากเทคอนกรีตฐานราก และคอนกรีตแห้งเซ็ตตัวดี โดยปกติใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน ลูกค้าโทรนัดทางบริษัทฯ เพื่อส่งเสาธง และยกประกอบติดตั้งเสา ที่หน่วยงาน ( ควรกำหนดวันล่วงหน้า เพื่อบริษัทฯต้องเตรียมรถยก) 

    *** พื้นที่ติดตั้งเสาธง ต้องมีระยะให้รถยกของบริษัทฯ สามารถเข้าประชิดโคนเสาได้ ในระยะ 2-4 เมตร

สงสัยขั้นตอนใดๆ โปรดติดต่อสอบถาม ฝ่ายขาย (092) 419-4388 /  (061)656-9111