เสากั้นลิฟท์เตอร์-ยาง (Made in Japan) LRB

SKU : N/A
N/A บาท

จุดเด่น

มีความปลอดภัยสำหรับผู้เดินเท้า และผู้ขับขี่จักรยาน จากการประทะ

สามารถกลับมาตั้งขึ้นเองเมื่อเกิดการชน หรือกระแทก ไม่เกิดความเสียหาย

ผลิตจากวัสดุยางรีไซเคิล ยางคอมปาวน์
น้ำหนักเสาเพียง 5.10 กก.