เสากั้นจราจร X Last ( นวัตกรรมใหม่) XL

SKU : N/A
N/A บาท

จุดเด่น

รูปแบบใหม่พิเศษ ของเสากั้นทางเดิน ยืดหยุ่นได้ แข็งแรง 
ปลอดภัยสำหรับผู้เดินเท้า ไม่โค้งงอเกินไปถึงแม้มีคนมาพิง ลดการบาดเจ็บจากการกระแทก มากกว่าเสาโลหะ 50%
รับรองความทนทานจากการทดสอบโดยรถยนต์ / ในยามฉุกเฉินรถยนต์สามารถวิ่งทับผ่านไปได้ และกลับมาสู่สภาพเดิม
กลมกลืน เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมือง
ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา เสามีควายืดหยุ่นคืนสภาพได้ ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ
มีฐานยึดเฉพาะ สามารถถอดประกอบใหม่ หรือถอดเก็บได้