เสากั้น X Last

เสากั้นจราจร X Last ( นวัตกรรมใหม่) XL