กันชนมุมเสา

กันชนมุมเสา NEO Corner ปลอดภัยต่อรถยนต์ ผลิตจากวัสดุใหม่ เทอร์โมพลาสติค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม