ตัวกันล้อสำหรับจอดรถ

ตัวกั้นล้อสำหรับจอดรถ WHEEL STOPPER PKS