ตัวขอกั้นลานจอดรถ

ตัวขอกั้นลานจอดรถ Parking Barrier