ราวกั้นแบบครึ่งวงกลม

ราวกั้นทางเดิน แบบครึ่งวงกลม UDG Round Gate